Thiết bị viễn thông điện tử

Tọa đàm Ngành Điện tử Viễn thông trong các công ty khởi nghiệp – Tâm sự về sinh viên Bách KhoaBuổi tọa đàm với 02 công ty startup công nghệ các thiết bị điện tử viễn thông: Công ty Bonbouton Hoa Kỳ và Công ty Selex, Việt Nam.
Thời gian: Sáng thứ 7, 2/5/2020, từ 10h30 đến 11h30.
Hình thức: qua phòng hội thảo Zoom và live stream trên fanpage của Viện ĐT-VT

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.