1 Bình luận

  1. hàng chất vậy anh. cái này gần như là mới luôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.