Thiết bị nghe nhìn

Sáng kiến kết nối kính hiển vi với thiết bị nghe nhìn (P3) | FBNC TVFBNC TV – Sáng kiến kết nối kính hiển vi với thiết bị nghe nhìn. Khách mời: Thầy Nguyễn Hướng Việt – Giảng viên Trường Đại …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.