2 Bình luận

  1. nghe vào chắc cách âm với thế giới bên ngoài luôn :))))

  2. có hàng cũ ko xốp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.