4 Bình luận

  1. Mã 37 còn ko ah

  2. Thân sắt quả đạn cối 81mm chiều dài labao nhieu vay em.?

  3. có đạn pháo ko a

  4. a có mảnh tép máy bay hay động cơ máy bay nào ko

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.