1 Bình luận

  1. Bạn cho minh xin Facebook của bro. Minh hỏi ít vấn để tự mua hàng trên amazon. 0785075755 tên hải. Nhờ bạn tư vấn giùm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.