Mặt hàng

Hướng dẫn tìm sản phẩm tiềm năng Amazon FBA part 2 ( paid tools Black Box Helium10)Trong video part 1
Mình đã chia sẻ 3 tip tìm sản phẩm tiềm năng trên Amazon free methods
1. Best sellers
2. New release
3. Deal Sites

Tuy nhiên 3 phương pháp free methods đó sẽ cung cấp cho mình ý tưởng sản phẩm
còn để phân tích sâu sắc tiềm năng sản phẩm , sự cạnh tranh ngách của mình thì cần có tool support phân tích điều đó.
tool được top seller sử dụng nhiều nhất hiện tại là H10
sẽ cùng khám phá chức năng tìm kiểm sản phẩm của Black Box Helium 10

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
BEST ALL IN ONE TOOL HELIUM 10
10% off life time : FBAWINNERS
50% off first month: FBAWINNERS50
LINK :

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Amazon FBA Elite:

Amazon PPC Elite:

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Website:

source

1 Bình luận

  1. hay quá ạ,chia sẻ rất thật.Thanks a mong a ra thêm nhiều video nữa ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.