1 Bình luận

  1. Đánh hay đó. Nhưng game này giờ lỗi thời rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.