1 Bình luận

  1. vốn ban đầu 60 đánh còn 56 mà la thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.