2 Bình luận

  1. Nhớ

  2. Nguyễn Hà………………thân tặng các bn cùng lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.