1 Bình luận

  1. thời gian nào thì em đưa sản phẩm lên amazon hợp lý nhất , hay phải để amazon nhận được shipment của em rồi em mới được list sản phẩm lên được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.