Thiết bị viễn thông điện tử

Cơ hội và thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực Điện tử viễn thông hiện nayViệt Nam đang trở thành công xưởng sản xuất hàng điện tử của thế giới, là nước đứng thứ 2 thế giới về sản xuất điện thoại và linh kiện. Điều này đã tạo nên những thuận lợi và thách thức cho việc đào tạo nhân lực của ngành học này.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.