2 Bình luận

  1. fba amazon, nói dễ làm khó

  2. bóc tem…phần này cũng tàm tạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.